Súng electrong tạo ra tia catot theo nguyên tắc nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 99:

Súng electrong tạo ra tia catot theo nguyên tắc nào?

Bài làm:

Nguyên tắc tạo ra tia catot của súng electron là: phát xạ nhiệt điện tử.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021