Dựa vào bản đồ Việt Nam trong Đông Nam Á ở trang 101, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-a, Xin-ga-po

  • 1 Đánh giá

3. Phương hướng trên bản đồ

Dựa vào bản đồ Việt Nam trong Đông Nam Á ở trang 101, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-a, Xin-ga-po.

Bài làm:

Hướng đi từ Hà Nội đến Băng Cốc: Hướng tây nam

Hướng đi từ Hà Nội đến Ma-ni-a: Hướng đông nam

Hướng đi từ Hà Nội đến Xin-ga-po: Hướng nam

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021