Dựa vào hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu?

  • 1 Đánh giá

Trang 5 sgk Địa lia 9

Dựa vào hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu?

Bài làm:

Các dân tộc ít người chỉ chiếm 13,8% phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

  • Ở vùng thấp: người Tày, Nùng tập trung nhiều ở tả ngạn sông Hồng.
  • Người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã.
  • Người Dao sống chủ yếu trên các sườn núi từ độ cao 700 đến 1000 m.
  • Người Mông sống trên các vùng núi cao.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021