Dựa vào hình 16.1 em hãy nêu và so sánh: Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc? Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Dựa vào hình 16.1 em hãy nêu và so sánh:

  • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc
  • Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam

Quan sát hình 16.2 và đọc thông tin trong bài em hãy cho biết nước có từ đâu?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 16

Bài làm:

+ Hình 16.1:

So sánh:

  • Lục địa: Tại bán cầu Bắc lục địa ( 39,24%) chiểm tỉ lệ % cao hơn ở cực Nam ( 19,0%) và cao hơn 20,4%
  • Đại dương: Tạo bán cầu Bắc đại dương ( 60,6%) chiếm tỉ lệ % thấp hơn ở cực Nam(81,0%) và thấp hơn 20,4%

So sánh:

  • Tại bán cầu Nam, tỉ lệ lục địa thấp hơn tỉ lệ đại dương và thấp hơn 62%

+ Hình 16.2:

  • Nước có ở: băng tuyết trên đỉnh núi, mây, hồ, sông, đại dương, dòng chảy ngầm, hơi nước trong khí quyển
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo