Dựa vào lược đồ 18.10, em hãy trình bàu những nét chính của khởi nghĩa Mai Thúc Loan

  • 1 Đánh giá

IV. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan ( năm 713-722)

  • Dựa vào lược đồ 18.10, em hãy trình bày những nét chính của khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Bài làm:

Những nét chính của khởi nghĩa Mai Thúc Loan:

Nguyên nhân: Nhà Đường cai trị hà khắc, áp đặt thuế khóa, lao dịch nặng nề => Cuộc khởi nghĩa nổ ra

Diễn biến:

  • Từ Hoan Châu, khởi nghĩa lan rộng ra khắp các châu, huyện
  • Nhân dân khắp nơi hưởng ứng kể cả Champa, Chân Lạp,...tấn công Tống Bình, viên quan đô hộ phải chạy về nước.
  • Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) để xây dựng căn cứ.
  • Sau đó, ông xưng đế (Mai Hắc Đế), xây dựng thành Vạn An làm quốc đô. => Nền độc lập, tự chủ của dân tộc được duy trì trong gần một thập kỉ (713 - 722).
  • Năm 722, nhà Đường đem quân 10 vạn quân sang đàn áp.

Kết quả: Khởi nghĩa bị dập tắt

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo