Em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại?

 • 3 Đánh giá

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

 • Em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại
 • Theo em tôn giáo nào ở Ấn Độ chủ trương mọi người đều bình đẳng?
 • Em hãy cho một ví dụ về một phép toán có sử dụng thành tựu số 0 của Ấn Độ cổ đại.

Bài làm:

Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại là:

 • Tôn giáo: Ấn Độ là nơi khởi phát của tôn giáo, trong đó hai tôn giáo chính là Hin-đu và Phật giáo.
 • Chữ viết và văn học:
  • Người Ấn Độ sáng tạo ra chữ viết từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ Phạn.
  • Văn học Ấn Độ phong phú và nhiều thể loại, tiêu biểu nhất là sử thi.
 • Khoa học tự nhiên:
  • Toán học nổi bật với các số từ 0 đến 9
  • Biết sử dụng thuốc tê, thuốc gây mê khi phẫu thuật. sử dụng thảo mộc để chữa bệnh
 • Kiến trúc và điêu khắc:
  • Công trình kiến trúc Hinđu giáo và Phật giáo đồ sộ, được xây dựng nhiều nơi như chùa hang A-gian-ta và đại bảo tháp San-chi

Phật giáo ở Ấn Độ theo chủ trương mọi người đều bình đẳng

Ví dụ về một phép toán có sử dụng thành tựu số 0 của Ấn Độ cổ đại như:

 • 0+9=9
 • 9-0=9
 • 9x0=0
 • 365 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021