Em hãy nêu quá trình hình thành, phát triển về suy vong của vương quốc Phù Nam

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Qúa trình thành lập, phát triển và suy vong của Phù Nam

  • Em hãy nêu quá trình hình thành, phát triển về suy vong của vương quốc Phù Nam

Bài làm:

Quá trình hình thành, phát triển về suy vong của vương quốc Phù Nam

Hình thành:

  • Trên cơ sở văn hoá Óc Eo, quốc gia cổ Phù Nam hình thành vào khoảng thế kỉ I

Phát triển:

  • Từ thế kỉ III-V, là quốc gia phát triển nhất,là trung tâm kết nối giao thương và văn hóa
  • Từ thế kỉ III, mở rộng lãnh thổ chinh phục các xứ lân bang

Suy vong:

  • Thế kỉ VI, suy yếu và bị Chân Lạp thôn tính
  • Sụp đổ vào khoảng đầu thế kỉ VII
  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo