[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 8: Ấn Độ cổ đại trang 41 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Điều kiện tự nhiên

  • Điều kiện tự nhiên nào của vùng Lưu vực sông Ấn, sông Hằng ảnh hưởng đến sự hình thành của văn minh Ấn Độ?
  • Quan sát lược đồ 8.1, em hãy cho biết sông Ấn chảy qua những quốc gia nào ngày nay?
  • Tại sao cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống nhiều ở vùng Bắc Ấn?

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại KhoaHoc

=> Xem hướng dẫn giải

II. Xã hội Ấn Độ cổ đại

  • Chế độ đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại được phân chia dựa trên những cơ sở nào?
  • Qua sơ đồ 8.2, em hãy cho biết đẳng cấp nào có vị thế cao nhất và đẳng cấp nào có vị thế thấp nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

  • Em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại
  • Theo em tôn giáo nào ở Ấn Độ chủ trương mọi người đều bình đẳng?
  • Em hãy cho một ví dụ về một phép toán có sử dụng thành tựu số 0 của Ấn Độ cổ đại.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Điều kiện tự nhiên của Ấn Độ cổ đại có điểm gì giống và khác so với Ai Cập và Lưỡng Hà?

2. Sự phân hóa trong xã hội Ấn Độ cổ đại biểu hiện như thế nào?

3. Hoàn thành sơ đồ tư duy về các thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Ấn Độ cổ đại theo gợi ý bên dưới

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 8: Ấn Độ cổ đại KhoaHoc

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

4. Viết đoạn văn ngắn mô tả một thành tựu văn hóa của Ấn Độ có ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


  • 180 lượt xem