Em hiểu thế nào là chi tiết máy? Kể những kiểu lắp ghép trong cơ khí mà em biết? Lấy ví dụ về mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Với những kiến thức đã được học và hiểu biết thực tiễn, hãy trả lời các câu hỏi:

1. Em hiểu thế nào là chi tiết máy?

2. Kể những kiểu lắp ghép trong cơ khí mà em biết?

3. Lấy ví dụ về mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được?

Bài làm:

1. Theo em, chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh để thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy. Ví dụ: đai ốc, vòng đệm, bánh răng....

2. Những kiểu lắp ghép trong cơ khí mà em biết là:

  • Lắp lỏng
  • Lắp trung gian
  • Lắp chặt

3. Ví dụ về mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được là:

  • Mối ghép tháo được là mối ghép bằng ren, then, chốt....
  • Mối ghép không tháo được là mối ghép bằng đinh tán, hàn, ép nóng, ép nguội...
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN