Để có thiết kế mạch điện, em cần làm những bước nào? Tại sao? Để lắp đặt một mạng điện, em thấy cần phải tính toán những gì?

  • 1 Đánh giá

2. Thiết kế mạch điện

  • Để có thiết kế mạch điện, em cần làm những bước nào? Tại sao?
  • Để lắp đặt một mạng điện, em thấy cần phải tính toán những gì?

Bài làm:

Để có thiết kế mạch điện, em cần làm những bước:

  • Bước 1: Xác định chức năng của mạch điện
  • Bước 2: Đưa ra các phương án và lựa chọn phương án thích hợp nhất
  • Bước 3: Chọn thiết bị và đồ dùng điện phù hợp
  • Bước 4: Lắp thử và kiếm tra mạch.

Để lắp đặt một mạng điện, em thấy cần phải tính toán: vị trí lắp đặt, thiết bị điện, đồ dùng điện, cách đi dây,...

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN