Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?

a. Chỉ những người “có vấn đề” về đạo đức mới cần tự hoàn thiện bản thân.

b. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm cần thiết nhưng không dễ dàng.

c. Tự hoàn thiện bản thân không phải là làm mất đi bản sắc riêng của mình.

d. Để tự hoàn thiện bản thân, điều quan trọng nhất là phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người xung quanh.

Bài làm:

a. Chỉ những người “có vấn đề” về đạo đức mới cần tự hoàn thiện bản thân.

Em không tán thành vì mỗi con người từ khi sinh ra đến lơn lên chưa có ai là hoàn thiện và hoàn hảo. Vì vậy, quá trình sinh sống, học tập và lớn lên con người luôn luôn phải cố gắng để hoàn thiện mình hơn, phát huy thế mạnh, bù đắp những điểm yếu. Vì vậy, hoàn thiện bản thân là việc làm của tất cả mọi người chứ không là của riêng ai.

b. Tự hoàn thiện bản thân là việc làm cần thiết nhưng không dễ dàng.

Em đồng ý vì trước hết để hoàn thiện bản thân, họ phải tìm thấy được điểm yếu của mình. Mấy ai tự chê mình bao giờ, nên đó cũng là một khó khăn ban đầu trong việc hoàn thiện bản thân. Hơn nữa, hoàn thiện bản thân là cần phải sự kiên trì, chịu khó, không ngừng học tập, tu dưỡng.

c. Tự hoàn thiện bản thân không phải là làm mất đi bản sắc riêng của mình.

En đồng ý vì tự hoàn thiện bản thân là sự khắc phục, sửa chữa những điểm yếu của bản thân, học hỏi những điểm hay, điểm tốt của người khác để bản thân tiến bộ, hoàn thiện chứ không mất đi bản sắc của mình.

d. Để tự hoàn thiện bản thân, điều quan trọng nhất là phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người xung quanh.

Em không đồng ý vì mình muốn mình hoàn thiện bản thân thì mình phải tự nhận thấy điểm yếu của mình rồi cố gắng khắc phục dựa trên sự nỗ lực và kiên trì của bản thân. Nhận được sự giúp đỡ của người khác cũng là điều tốt nhưng đó chỉ là yếu tố phụ, cái cốt lõi chính là ở mình.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021