Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Hai chữ nước nhà

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Hai chữ nước nhà "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

Hai chữ nước nhà có thể nói là một bài tuyên truyền yêu nước, kêu gọi cứu nước, không khác là mấy so với những áng thơ yêu nước cách mạng. Bài thơ mượn lời của Nguyễn Phi Khanh nói với con là Nguyễn Trãi, tác giả bày tỏ và khơi gợi nhiệt huyết yêu nước của người Việt Nam trong hoàn cảnh nước mất nhà tan.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Thể thơ song thất lục bát.
  • Giọng điệu da diết thông thiết và có sức gợi cảm mạnh mẽ.
  • Kết hợp tự sự với biểu cảm.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1