Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tựa " Trích diễm thi" tập

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Tựa " Trích diễm thi" tập"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

Tựa "Trích diễm thi tập" là một bài tựa hay bởi sự kết hợp giữa việc trình bày, sự biểu cảm và lập luận chặt chẽ. Bài tựa cho thấy niềm tự hào sâu sắc và ý thức trách nhiệm của Hoàng Đức Lương trong việc bảo tồn di sản văn học của tiền nhân, từ đó giúp chúng ta có thái độ trân trọng và yêu quý di sản văn học dân tộc.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Lập luận chặt chẽ, săc sảo
  • Ngôn ngữ ngắn gọn, hành văn chân thực, tình cảm chân thành
  • Sự kết hợp hài hòa giữa chất trữ tình và nghị luận
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021