Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất "

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất đã phản ánh, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của nhân dân trong việc quan sát các hiện tượng thiên nhiên và trong lao động sản xuất. Những kinh nghiệm ấy đều đực đúc kết và được truyền lại qua từng thế hệ nhưng chỉ có tính chất tương đối chính xã vì không ít kinh nghiệm được tổng kết chủ yếu dựa vào quan sát.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc.
  • Gieo vần lưng, liệt kê, cách nói ngắn gọn, giàu nhịp điệu…
  • Sử dụng cách diễn đạt theo kiểu đối xứng, nhân quả, hiện tượng và ứng xử cần thiết.
  • Tạo vần, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021