Giải bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

  • 1 Đánh giá

Lịch sử phát triển của loài người trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn đều có những đặc thù riêng. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã tìm hiểu xong ba thời kì lớn của lịch sử đó là thời kì xã hội nguyên thủy, thời kì cổ đại và thời kì phong kiến. Để khép lại ba thời kì này và bước sang một thời kì mới, chúng ta sẽ cùng đến với bài ôn tập ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Xã hội nguyên thủy

  • Đặc trưng: Thời kì xã hội nguyên thủy là bước đi đầu tiên chập chững của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua.
  • Con người tìm ra lửa, chế tác công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng, sử dụng có hiệu quả , luôn luôn cải tiến công cụ lao động , không ngừng cải thiện đời sống .
  • Sản xuất phát triển, con người chủ động với cuộc sống hơn, biết trồng trọt và chăn nuôi, dựng lều làm nhà để ở.
  • Thời kì này trình độ loài người thấp kém…

2. Xã hội cổ đại

Tiêu chí

Phương Đông cổ đại

Phương Tây cổ đại

Điều kiện tự nhiên

Đất ven sông phì nhiêu, xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành sớm.

Vùng ven biển…

Kinh tế

Nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán trao đổi

Thủ công nghiệp, thương nghiệp biển phát triển…, tiền tệ xuất hiện , thị quốc ra đời

Xã hội

Quý tộc (vua là quý tộc lớn nhất), nông dân công xã, nô lệ.

Chiếm nô: Chủ nô, nô lệ và bình dân

Chính trị

Chế độ quân chủ chuyên chế

Chế độ dân chủ của chủ nô

3. Xã hội phong kiến – trung đại

  • Các quốc gia phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến từ những thế kỉ cuối trước Công nguyên, đến thế kỉ XVII-XIX rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
  • Tây Âu bước vào thời phong kiến muộn hơn chừng 5 thế kỉ, đến thế kỉ XV-XVI chế độ phong kiến suy vong.
  • Sau các cuộc phát kiến địa lý , tại Tây Âu bắt đầu quá trình hình thành mầm mống của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 68 – sgk lịch sử 10

Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 – sgk lịch sử 10

Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại).

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại (P2)


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021