Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại(P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Xã hội có giai cấp xuất hiện đầu tiên ở đâu?

 • A. Sông Nin và Lưỡng Hà.
 • B. Sông Hằng và sông Ấn.
 • C. Sông Hoàng Hà.
 • D. Sông Hồng.

Câu 2: Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là giai cấp nào!

 • A. Lãnh chúa phong kiến và nông dân.
 • B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
 • C. Địa chủ và nông dân
 • D. Chủ nô và nô lệ.

Câu 3: Con người đã biết chế tác công cụ lao động từ thời kì nào?

 • A. Vượn cổ
 • B. Người tối cổ
 • C. Người tinh khôi giai đoạn đầu
 • D. Người tinh khôn giai đoạn đá mới

Câu 4: Nguyên nhân sâu xa làm xuất hiện tư hữu là

 • A. Một số người có chức phận đã chiếm đoạt của chung làm của riêng
 • B. Sự xuất hiện gia đình phụ hệ thay thế cho thị tộc
 • C. Sự xuất hiện công cụ kim loại
 • D. Sự xuất hiện sản phẩm thừa thường xuyên

Câu 5: Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào?

 • A. Chủ nô và nô lệ.
 • B. Địa chủ và nông dân tự canh.
 • C. Chủ nô và nông nô.
 • D. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

Câu 6: Con người bước vào ngưỡng cửa thời đại văn minh khi

 • A. Khi biết tạo ra lửa
 • B. Biết làm nhà để ở, may quần áo để mặc
 • C. Con người biết thưởng thức nghệ thuật và sáng tạo thơ ca
 • D. Xã hội hình thành giai cấp và nhà nước

Câu 7: Tại sao các quốc gia cổ đại phương Đông sớm hình thành và phát triển ở lưu vực các dòng sông lớn?

 • A. Đây vốn là địa bàn sinh sống của người nguyên thủy
 • B. Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, tạo ra được sản phẩm thừa thường xuyên dù trình độ kĩ thuật còn thấp
 • C. Cư dân ở đây sớm phát hiện ra công cụ bằng kim loại
 • D. Dân cư sớm tập trung đông đúc

Câu 8: Khoảng 6000 năm trước đây, ta bắt đầu thấy nông dân cày bừa trên ruộng ven sông nào?

 • A. Sông Nin và Lưỡng Hà.
 • B. Sông Hằng và sông Ấn.
 • C. Sông Hoàng Hà.
 • D. Sông Hồng.

Câu 9: Hai giai tầng chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

 • A. Quý tộc, nô lệ
 • B. Quý tộc, địa chủ
 • C. Quý tộc, nông dân công xã
 • D. Quý tộc, thợ thủ công

Câu 10: Vượn cổ chuyển biến thành người thông qua quá trình

 • A. Tìm kiếm thức ăn
 • B. Chế tạo ra cung tên
 • C. Tạo ra lừa
 • D. Lao động, chế tạo và sử dụng công cụ lao động

Câu 11: Nền kinh tế đóng vai trò chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Tây là

 • A. Nông nghiệp
 • B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp
 • C. Thủ công nghiệp, công nghiệp
 • D. Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp

Câu 12: Các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải hình thành trên cơ sở nào?

 • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
 • B. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi.
 • C. Điều kiện tự nhiên rất thuận lợi.
 • D. Không phải các yếu tố trên.

Câu 13: Giai cấp chính trong xã hội phương Tây là

 • A. Chủ xưởng, chủ ruộng đất
 • B. Chủ nô, dân tự do
 • C. Chủ nô, nô lệ
 • D. Dân tự do, nô lệ

Câu 14: Biết tạo ra lửa và sử dụng lửa, đó là phát mình của:

 • A. Người vượn cổ.
 • B. Người tối cổ
 • C. Người tinh khôn.
 • D. Người tối cổ và Người tinh khôn.

Câu 15: Phương thức bóc lột chủ yếu dưới chế độ phong kiến là

 • A. Bóc lột thông qua địa tô
 • B. Bóc lột thông qua tô hiện vật
 • C. Bóc lột thông qua tô lao dịch
 • D. Bóc lột thông qua tô tiền

Câu 16: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm chung nổi bật của các quốc gia phong kiến phương Đông?

 • A. Chế độ phong kiến hình thành sớm
 • B. Phát triển qua hai giai đoạn: Phân quyền và tập quyền
 • C. Rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khoảng thế kỉ XVIII – XIX
 • D. Hầu hết đều bị biến thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân phương Tây

Câu 17: Đặc điểm của Người tối cổ là gì?

 • A. Sống thành từng bầy.
 • B. Chưa trút hết lốt vượn nhưng đã biết chế tạo công cụ.
 • C. Đã chuyển sang sống thành thị tộc, bộ lạc.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 18: Giai cấp tư sản ở Tây Âu thời hậu kì trung đại có đặc điểm là

 • A. Có thế lực về kinh tế
 • B. Có quyền lực về chính trị
 • C. Có quyền lực về kinh tế và chính trị
 • D. Giàu có nhưng chưa có quyền lực về chính trị
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại (P1)
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021