Giải bài 14 sinh 7: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

  • 1 Đánh giá

Khoảng 30 nghìn loài giun tròn kí sinh trong cơ thể động, thực vật và người. Riêng ở người, một số giun kí sinh phổ biến và nguy hiểm như: giun chỉ, giun móc câu, giun tóc, giun kim. Chúng đều kí sinh và gây ra các bệnh nguy hiểm ở các mức độ khác nhau. Vậy dựa vào đâu để nhận biết các loài thuộc ngành Giun tròn?

A. Lý thuyết

I. Một số giun tròn khác

  • Giun kim kí sinh ở ruột già người, qua tay và thức ăn truyền vào miệng.
  • Giun móc câu kí sinh ở tác tràng gâu bệnh xanh xao, vàng vọt; xâm nhập qua da chân
  • Giun rễ lúa kí sinh ở rễ lúa gây thối rễ, lá úa rồi chết

II. Đặc điểm chung

  • Cơ thể hình trụ thường thuôn hai đầu
  • Có khoang cơ thể chưa chính thức
  • Cơ quan tiêu hóa bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn
  • Phần lớn sống kí sinh, một số ít sống tự do

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Căn cứ vào nơi kí sinh hãy so sánh giun kim và giun móc cảu, xem loài giun nào nguy hiếm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trong số các đặc điểm chung của ngành Giun tròn, đặc điểm nào dễ dàng nhận biết chúng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Ở nước ta, qua điều tra thấy tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao, tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021