Giải bài 26 hóa học 9: Clo

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 9, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Clo. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Tính chất vật lí

  • Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc, độc, tan được ở trong nước.

II. Tính chất hóa học

1. Tính chất hóa học của một phi kim

  • Tác dụng với kim loại tạo thành muối clorua

3Cl2 + Fe →(to) 2FeCl­3

  • Tác dụng với hiđro tạo thành khí hi đro clorua

Cl2 + H2 →(to) HCl

2. Tính chất hóa học khác

  • Tác dụng với nước tạo thành nước clo (Cl2, HCl, HClO) , nước clo làm quỳ tím chuyển đỏ sau đó mất màu vì có HClO.

Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO

  • Tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành nước Gia – ven (NaCl, NaClO)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

III. Ứng dụng của clo

  • Khử trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng vải sợi.
  • Điều chế nhựa , chất dẻo, nước Gia - ven,…

IV. Điều chế khí clo

1. Điều chế trong phòng thí nghiệm

4HCl + MnO2 →(to) MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Điều chế clo trong công nghiệp

NaCl + 2H2O →(đk: điện phân có màng ngăn) Cl2 + H2 + 2NaOH

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 81 SGK)

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Hãy giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 81 SGK)

Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 81 SGK) Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ỏ nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 81 SGK)

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl;

b) Dung dịch NaOH ;

c) Dung dịch NaCl;

d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 81 SGK)

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối. Hãy viết các phương trình hoá học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 81 SGK)

Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 81 SGK)

Nêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. (Trang 81 SGK)

Trong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào ? Viết phương trình hoá học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9. (Trang 81 SGK)

Có thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không ? Hãy giải thích.

Có thể thu khí clo bằng cách đẩy không khí được không ? Hãy giải thích và mô tả bằng hình vẽ. Cho biết vai trò của H2SO4 đặc.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10. (Trang 81 SGK)

Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu ? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11. (Trang 81 SGK)

Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 26: Clo


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021