Giải bài 3: Tính chất cơ bản của phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 9

  • 1 Đánh giá

Tại sao có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu dương? Với bài học này, KhoaHoc sẽ giới thiệu đến các bạn về tính chất cơ bản của phân số. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

, với

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

, với

Lưu ý: Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với thì ta được một phân số bằng nó có tử và mẫu lần lượt là đối số của tử số và mẫu số của phân số đã cho.

Nói cách khác, nếu ta đổi dấu cả tử và mẫu của một phân số thì được phân số bằng phân số đã cho.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 11: trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô trống.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 12: trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 13: trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút ; b) 30 phút ; c) 45 phút ;

d) 20 phút ; e) 40 phút ; g) 10 phút ; h) 5 phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 14: trang 11 sgk Toán 6 tập 2

Đố : Ông đang khuyên cháu điều gì?

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi trên.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Số học 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021