Giải bài 33 sinh 8: Thân nhiệt

 • 1 Đánh giá

Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng luôn kèm theo sự thu hoặc tỏa nhiệt. Tuy nhiên, nhiệt độ cơ thể người luôn giữ ở mức độ ổn định. Hay giải thích hiện tượng trên? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 33 để giải đáp hiện tượng trên.

A. Lý thuyết

I. Thân nhiệt

 • Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể
 • Thân nhiệt của người luôn ổn định ở 37 độ C và dao động không quá 0,5 độ C.
 • Sự cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt và quá trình tỏa nhiệt giúp ổn định thân nhiệt của cơ thể

II. Sự điều hòa thân nhiệt

1. Vai trò của da trong điều hòa thân nhiệt

 • Da tham gia điều hòa thân nhiệt bằng cách điều tiết sự tỏa nhiệt:
  • Co, dãn mạch máu dưới da
  • Co cơ chân lông
  • Điều tiết sự thoát mồ hôi
  • ...

2. Vai trò của hệ thần kinh trong điều hòa thân nhiệt

 • Hệ thần kinh giữ vao trò chủ đạo trong hoạt động điều hòa thân nhiệt:
  • Điều tiết sự sinh nhiệt: tăng hoặc giảm quá trình dị hóa
  • Điều tiết sự tỏa nhiệt ở da

III. Phương pháp phòng chống nóng, lạnh

 • Cần tăng cường rèn luyện thân thể để tăng khả năng chịu đừng khi nhiệt độ môi trường thay đổi
 • Sử dụng các biện pháp và phương tiện chống nóng, lạnh hợp lí:
  • Chế độ ăn
  • Sử dụng các phương tiện chống nóng, lạnh: quần áo, quạt, máy sưởi, ...
  • Trồng nhiều cây xanh
  • ...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 106 - sgk Sinh học 8

Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp : Trời nóng, trời oi bức và khi trời rét.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 106 - sgk Sinh học 8

Hãy giải thích các câu sau:

 • " Trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói"
 • " Rét run cầm cập"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 106 - sgk Sinh học 8

Để phòng cảm nóng, cảm lạnh, trong lao động và sinh hoạt hằng ngày em cần phải chú ý những điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 33: Thân nhiệt


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021