Giải bài 49 hóa học 9: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

 • 1 Đánh giá

Để củng cố thêm kiến thức về rượu và axit, và rèn luyện kĩ năng thí nghiệm. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành: Tính chất của rượu và axit. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất của rượu và axit
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tính chất của rượu

 • Phản ứng cháy:

C2H5OH + 3O2 $\overset{t^{0}}{\rightarrow} 2CO2 + 3H2O

 • Tác dụng với Na

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2.

 • Tác dụng với axit axetic

C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O.

2. Tính chất của axit axetic

 • Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.
 • Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa (Natri axetat)

2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

 • Tác dụng với kim loại giải phóng khí H2

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

 • Tác dụng với muối của axit yếu hơn

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

B. Giải các thí nghiệm SGK

1. Thí nghiệm 1: Tính chất của axit axetic

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: Ống nghiệm, giá thí nghiệm, kẹp gỗ,...
 • Hóa chất: axit axetic, giấy quỳ, mảnh kẽm, mẩu đá vôi, bột đồng (II) oxit.

Cách tiến hành:

 • Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm :

Ống 1: mẩu giấy quỳ tím,

Ống 2: mảnh kẽm,

Ống 3: mẫu đá vôi nhỏ

Ống 4: một ít đồng (II) oxit.

 • Cho tiếp 2ml axit axetic vào từng ống nghiệm.

Hiện tượng – giải thích:

 • Hiện tượng:

Ống 1: Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Ống 2: Bọt khí thoát ra từ mảnh kẽm.

Ống 3: Sủi bọt khí.

Ống 4: chất rắn tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam

 • Giải thích: Do axit axetic phản ứng với các chất theo phương trình hóa học

Ống 2: Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2.

Ống 3: CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

Ống 4: CuO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O.

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của rượu etylic và axit axetic

Dụng cụ, hóa chất:

 • Dụng cụ: Ống nghiệm, giá thí nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn...
 • Hóa chất: rượu etylic khan, axit axetic, axit sunfuric đặc, muối ăn bão hòa.

Cách tiến hành:

 • Cho vào ống nghiệm A 2ml rượu etylic khan, 2 ml axit axetic, nhỏ thêm từ từ khoảng 1ml axit sunfuaric đặc, lắc đều.
 • Lắp dụng cụ như hình:

Giải bài 49 hóa học 9: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

 • Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay hơi từ từ sang ống B, đến khi chất lỏng trong ống A chỉ còn khoảng 1/3 thể tích ban đầu thì ngừng đun.
 • Lấy ống B ra, cho thêm 2ml dung dịch muối ăn bão hòa, lắc rồi để yên.

Hiện tượng – giải thích:

 • Hiện tượng: Hỗn hợp bốc hơi, ở ống nghiệm B có chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước nhẹ hơn nước.
 • Giải thích: Rượu etylic phản ứng với axit axetic tạo ra etyaxetat theo PTPƯ:

C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O.


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021