Giải bài Chính tả: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em rèn luyện khả năng viết chính tả, phân biệt các tiếng có âm đầu là tr/ch. KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nghe - viết:

Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong gùi ra… đến hết)

2. Tìm những tiếng có nghĩa:

a. Chỉ khác nhau ở âm đầu tr hay ch.
b. Chỉ khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã
Trả lời:
a. Sự khác nhau ở âm đầu tr hay ch.

  • chanh (quả chanh) – tranh (nhà tranh)
  • Triều (triều đình) – chiều (buổi chiều)
  • Chí (chí hướng) – trí (trí tuệ)

b. Sự khác nhau ở thanh hỏi hay thanh ngã

  • Vỏ (vỏ cây) – võ (đấu võ)
  • Cổ (cái cổ) – cỗ (ăn cỗ)
  • Ngỏ (ngỏ lời) - ngõ (cửa ngõ)
  • Cải (rau cải) – cãi (tranh cãi)

3. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống:

a. Những tiếng có âm đầu là tr hay ch trong đoạn trích Nhà phê bình và truyện của vua
b. Những tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã trong văn bản Lịch sử bấy giờ ngắn hơn.
Trả lời:
a.

Nhà phê bình và truyện của vua

Một ông vua tự cho là mình có văn tài nên rất hay viết truyện. Truyện của vua rất nhạt nhẽo nhưng vì sợ vua nên chẳng ai dám chê bai. Chỉ có một nhà phê bình dám nói sự thật. Vua tức giận tống ông vào ngục. Thời gian sau, vua trả lại tự do cho nhà phê bình, mời ông đến dự tiệc, thưởng thức sáng tác mới. Khi vua yêu cầu nhà phê bình nêu nhận xét, ông bước nhanh về phía mấy người lính canh và nói:
- Xin hãy đưa tôi trở lại nhà giam.

b.

Lịch sử bây giờ ngắn hơn

Thấy điểm tổng kết môn Lịch sử của cháu thấp quá, ông bảo:
- Ngày ông đi học, ông toàn được điểm 9 điểm 10 môn Lịch sử. Thế mà bây giờ điểm tổng kết môn Lịch sử của cháu chỉ được có 5,5. Cháu suy nghĩ sao đây?
Cháu đáp:
- Nhưng thời ông đi học thì lịch sử ngắn hơn bây giờ ạ.


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021