Giải bài chính tả: Chiều trên sông Hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 96

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Chiều trên sông Hương - tiếng việt 3 tập 1 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe - viết: Chiều trên sông Hương

 • Bài chính tả có mấy câu?
 • Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng...Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng lớn...

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

 • Bài chính tả có tất cả 3 câu
 • Những chữ sau phải viết hoa:
  • Tên bài: Chiều
  • Các chữ đầu câu : Cuối, Phía, Đâu
  • Tên riêng : Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả - nếu có viết)

Câu 2. Điền vào chỗ trống oc hay ooc?

con s..., mặc quần s..., cần cẩu m... hàng, kéo xe rơ-m... .

Trả lời:

con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ-moóc.

Câu 3. Viết lời giải các câu đố sau:

a. Để nguyên - giúp bác nhà nông

Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà

Thêm sắc - từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi?

(Là những chữ gì?)

b. Quen gọi là hạt

Chẳng nở thành cây

Nhà cao nhà đẹp

Dùng tôi để xây

(Là hạt gì?)

Trả lời:

a. Để nguyên - giúp bác nhà nông

Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà

Thêm sắc - từ lúa mà ra

Đố bạn đoán được đó là chữ chi?

=> Đó là chữ "trâu", "trầu" và "trấu"

b. Quen gọi là hạt

Chẳng nở thành cây

Nhà cao nhà đẹp

Dùng tôi để xây

=> Đó là chữ "cát"


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021