Giải bài tập làm văn - tiếng việt 3 tập 1 trang 11

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Chơi thuyền - tiếng việt 3 tập 1 trang 10. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1: Hãy nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Gợi ý:

a. Đội thành lập ngày nào?

b. Những đội viên đầu tiên của Đội là ai?

c. Đội được mang tên Bác Hồ từ khi nào?

Trả lời:

a. Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941 bởi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ở gần hang Pác Bó, Cao Bằng. Lúc đầu mang tên là Đội Nhi đồng Cứu quốc.

b. Các đội viên đầu tiên là :

  • Nông Văn Dền (đội trưởng- bí danh: Kim Đồng)
  • Nông Văn Thàn (bí danh Cao Sơn)
  • Lý Văn Tịnh (bí danh Thanh Minh)
  • Lý Thị Nạ (bí danh Thanh Thủy)
  • Lý Thị Xậu (bí danh Thủy Tiên)

c. Vào ngày 30/ 1/ 1970 Đội mang tên Bác Hồ với tên gọi: Đội thiếu niên thanh niên Hồ Chí Minh.

Câu 2: Hãy ghép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

ĐƠN XIN CẤP THẺ HỌC SINH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Đống Đa

Em tên là: Nguyễn Thị Phương Hằng

Sinh ngày: 15/3/2012 Nam (nữ) : Nữ

Nơi ở : Số 14, ngõ 80, Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Học sinh lớp : 3A1

Trường: Tiểu học Đống Đa

Em làm đơn này đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2019 - 2020

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Minh

Nguyễn Thị Phương Hằng


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021