Giải bài Chính tả Nói ngược trang 154 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Chính tả: Nói ngược trang 154 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 154 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Nghe - viết:

Nói ngược

Bao giờ cho đến tháng ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.

Hùm nằm cho lợn liếm lông,

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.

Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,

Con gà, nậm rượu nuốt người lao đao.

Lươn nằm cho trúm bò vào,

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.

Thóc giống cắn chuột trong bồ,

Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu.

Chim chích cắn cổ diều hâu,

Gà con tha quạ biết đâu mà tìm.

Vè dân gian

Câu 2: trang 155 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn sau

Vì sao ta cười khi bị người khác cù?

Để (dải / rải / giải / giãi) đáp câu hỏi này, một nhà nghiên cứu ở Đại học Luân Đôn, nước Anh, đã cho người máy cù 16 người tham (ra / gia / da) thí nghiệm và (rùng / dùng) một thiết bị theo (dõi / giỏi / rõi / giõi) phản ứng trong bộ (nảo / não) của từng người. Kết (quã / quả) cho thấy bộ (não / nảo) phân biệt rât chính xác cái cù lạ với cái cù quen. Khi một người tự cù thì bộ (não / nảo) sẽ làm cho người đó mất vui vì bằng cách báo trước thứ tự động tác cù. Còn khi bị người khác cù, do không (thể / thễ) đoán trước được thứ tự của hoạt động, ta sẽ bị bất ngờ và bật lên tiếng cười như là phản ứng tự vệ.

Theo báo Giáo dục và thời đại


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021