Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 7

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Ôn tập giữa học kì II - tiết 7 Tiếng Việt 4 tập 2. Bài học giúp các em rèn luyện kĩ năng đọc - hiểu. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Đọc thầm bài văn Chiếc lá (Sách giáo khoa, trang 98)

2. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây

Câu 1. Trong truyện có các nhân vật nào nói với nhau?

Đáp án: c. chim sâu, bông hoa và chiếc lá.

Câu 2. Vì sao bông hoa biết ơn chiếc lá?

Đáp án: b. Vì lá đem lại sức sống cho cây.

Câu 3. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

Đáp án: a. Hãy biết quý trọng những người bình thường

Câu 4. Trong câu chuyện trên, sự vật nào được nhân hóa

Đáp án: c. Cả chim sâu và chiếc lá đều được nhân hoá.

Câu 5. Có thể thay từ nhỏ nhoi trong câu: Tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi bình thường bằng từ nào sau đây: nhỏ nhắn, nhỏ xinh, nhỏ bé

Đáp án: c. nhỏ bé

Câu 6. Trong câu chuyện trên có các loại câu nào đã học?

Đáp án: c. Có cả câu hỏi, câu kể, câu khiến.

Câu 7. Trong câu chuyện trên có các kiểu câu kể nào?

Đáp án: c. Có cả ba kiểu câu Ai làm gì ?, Ai thế nào ?, Ai là gì ?

Câu 8. Chủ ngữ trong câu: Cuộc đời tôi rất bình thường là:

Đáp án: b. cuộc đời tôi.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021