Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 146 tiếng Việt 4

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc - trang 146 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Đề bài:

Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời.

Gợi ý:

1. Tìm ví dụ về tinh thần lạc quan, yêu đời

 • Người chiến sĩ cách mạng bị địch giam cầm vẫn tin vào thắng lợi của cách mạng, vui sống để tiếp tục chiến đấu (như Bác Hồ trong bài Ngắm trăng )
 • Nhiều người gặp khó khăn hoặc rơi vào hoàn cảnh không may vẫn tha thiết với cuộc sống, phấn đấu để vượt qua (như nhân vật Giôn trong truyện Khát vọng sống của Lơn-đơn)
 • Tinh thần lạc quan, yêu đời còn thể hiện ở sự ham thích thể thao, văn nghệ, ưa hoạt động, ưa hài hước...

2. Tìm những câu chuyện trong sách báo về tinh thân lạc quan, yêu đời:

 • Các câu chuyện về anh hùng, danh nhân
 • Các câu chuyện về gương tốt xưa và nay

3. Kể chuyện trong nhóm, trong lớp:

 • Giới thiệu câu chuyện:
  • Nêu tên câu chuyện
  • Nêu tên nhân vật
 • Kể diễn biến của chuyện

4. Trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Đề bài: Kể câu chuyện về tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng mà em đã được nghe hoặc được đọc

=> Xem hướng dẫn giải

Đề bài: Kể về một người đã gặp khó khăn hoặc rơi vào hoàn cảnh không may nhưng vẫn vượt lên số phận mà em đã nghe hoặc đã đọc

=> Xem hướng dẫn giải


 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021