Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu trang 129 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu - trang 129 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 129 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm trạng ngữ trong những câu sau và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì cho câu.

a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.

(Trần Hoài Dương)

b) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.

Theo Nguyễn Tuân

Trả lời:

a) Trạng ngữ: Trước nhà - bổ sung thêm địa điểm, nơi chốn của cây hoa giấy

b) Trạng ngữ: Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào - bổ sung các địa điểm mà hoa sấu nở

Câu 2: trang 129 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Đặt câu hỏi cho các trạng ngữ tìm được trong những câu trên

Trả lời:

a) Ở đâu mấy cây hoa giấy nở tưng bừng?

b) Ở đâu hoa sấu nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Bài tập 1: trang 129 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau:

- Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài

(Phi Vân)

- Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội

(Chu Văn)

- Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi .

(Nguyễn Trọng Tấn)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 129 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Thêm các trạng ngữ chỉ nơi chốn cho những câu sau:

a) ...,em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình

b) ...,em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

c) ..., hoa đã nở

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: trang 130 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để chỉnh những câu ấy

a) Ngoài đường,...

b) Trong nhà,...

c) Trên đường đến trường,...

d) Ở bên kia sườn núi,...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021