Giải bài Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu đến? trang 107 Tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu đến? - Trang 107 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: trang 108 Tiếng Việt 4 tập hai

Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với những gì?

Trả lời:

Trong hai khổ thơ đầu, trăng được so sánh với hai sự vật là quả hồng chíntròn như mắt cá

Câu 2: trang 108 Tiếng Việt 4 tập hai

Vì sao tác giả nghĩ trăng đến từ cánh rừng xa, từ biển xanh?

Trả lời:

Vì tác giả luôn hình dung nơi trăng đến rồi mới có những hình ảnh so sánh ở những câu thơ dưới.

Câu 3: Trang 108 Tiếng Việt 4 tập hai

Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trằng được gắn với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì, những ai?

Trả lời:

Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng được gắn với một đối tượng cụ thể:

  • Khổ 3: Đến từ sân chơi, bay như quả bóng
  • Khổ 4: Đến từ lời mẹ ru, thằng Cuội
  • Khổ 5: Đến từ đường hành quân, chú bộ đội, góc sân

Câu 4: trang 108 sgk Tiếng Việt 4 tập hai

Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương đất nước như thế nào?

Trả lời:

Tác giả rất yêu trăng, rất quí mến và tự hào về quê hương đất nước.


  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021