Giải bài tập 2 trang 29 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 8

Quan sát kĩ các nền móng Cổ sinh và Trung sinh ở hình bên, em hãy cho biết:

  • Giai đoạn Cổ sinh diễn ra ở những vùng nào?
  • Giai đoạn Trung sinh diễn ra ở những vùng nào?
  • Kết quả vận động địa chất của hai giai đoạn này đối với phần đất liền của nước ta?

Bài làm:

Quan sát kĩ các nền móng Cổ sinh và Trung sinh ở hình bên ta thấy:

  • Giai đoạn Cổ Sinh diễn ra ở những vùng: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc và Đông Nam Bộ
  • Giai đoạn Trung Sinh diễn ra ở vùng: Sông Đà
  • Kết quả vận động địa chất của hai giai đoạn này đã khiến cho địa hình nước ta có sự thay đổi, có những khu vực địa hình nâng lên cũng có khu vực địa hình sụt lún xuống.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021