Giải bài tập 5 trang 41 sách TBĐ địa lí 8

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 8

Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, việc sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì?

Bài làm:

Thuận lợi trong việc cải tạo và sử dụng đất ở nước ta:

  • Với khí hậu nhiệt đới gió mùa và nhiều loại đất khác nhau đã tạo nên cơ cấu cây trồng đa dạng, dễ dàng đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.
  • Với lượng mưa lớn dễ dàng thau chua rửa mặn cho vùng bị nhiễm mặn, phèn.

Khó khăn trong việc cải tạo và sử dụng đất ở nước ta:

  • Với khí hậu nhiệt cao ẩm lớn mưa nhiều dễ dàng làm cho đất feralit nhanh chóng xấu đi.
  • Mưa nhiều dễ bị xói mòn đất, mùa khô dễ nảy sinh hạn hán gây khó khăn cho việc canh tác.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021