Giải bài Tập đọc: Ăng-co Vát trang 123 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc: Ăng-co Vát - Trang 123 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: trang 124 sgk tiếng việt 4 tập hai

Ăng-co Vát được xây dựng ở đâu và có từ bao giờ?

Trả lời:

Ăng-co Vát được xây dựng ở Cam-pu-chia vào thế kỉ XII

Câu 2: trang 124 sgk tiếng việt 4 tập hai

Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

Trả lời:

  • Gồm ba tầng với những ngọn tháp lớn
  • Muốn thăm hết khu đền chính phỉa đi qua ba tầng hành lang dài gần 1500m
  • Vào thăm 398 gian phòng

Câu 3: trang 124 sgk tiếng việt 4 tập hai

Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào?

Trả lời:

Khu đền chính được xây dựng vô cùng kì công và được coi là công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia.

  • Những cây tháp lớn được dựng bằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn
  • Những bức tường buồng nhắn bóng như mặt ghế đá hoàn toàn được ghép bằng những tảng đá lớn đẽo gọt vuông vức và lựa ghép vào nhau kín khít như xây gạch vữa

Câu 4: trang 124 sgk tiếng việt 4 tập hai

Phong cảnh khu đền vào lúc hoàng hôn có gì đẹp?

Trả lời:

Phong cảnh khu đền lúc hoàng hôn thật huy hoàng

  • Mặt trời lặn, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền
  • Những ngọn tháp cao vút ở phía trên, lấp loãng giữa những chùm lá thốt nốt xòa tán tròn vượt lên hẳn những hàng muỗm già cổ kính
  • Ngôi đên cao với thềm đá rêu phong trở nên uy nghi kì lạ

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021