Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn - trang 152 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: Trang 152 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Em cùng mẹ ra bưu điện gửi tiền về quê biếu bà. Hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫu thư chuyển tiền dưới đấy.

Trả lời

Câu 2: trang 152 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Theo em, khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết những gì vào bức thư để trả lại bưu điện?

Trả lời:

Khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết nơi nhận, ngày tháng năm lĩnh tiền, họ tên, địa chỉ hiện tại của mình rồi kí tên, đóng dấu vào bức thư để trả lại bưu điện. Ngoài ra người nhận còn phải kiểm tra số tiền được nhận và số tiền trên thư để không xảy ra nhầm lẫn.


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021