Giải bài Tập đọc Cái gì quý nhất?

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Tập đọc Cái gì quý nhất? Tiếng Việt 5 tập 1. Bài văn khẳng định giá trị cao quý của người lao động. Lao động sẽ làm ra mọi của cải, vật chất trên đời. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nội dung

Bài văn khẳng định giá trị cao quý của người lao động. Lao động sẽ làm ra mọi của cải, vật chất trên đời.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 86 sgk tiếng việt 5 tập 1

Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì?

Trả lời:

  • Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất .

  • Quý cho rằng vàng bạc là quý nhất.

  • Nam cho rằng thì giờ quý nhất .

Câu 2: trang 86 sgk tiếng việt 5 tập 1

Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình?

Trả lời:

  • Hùng cho rằng lúa gạo là quý nhất vì con người không thể sống được mà không ăn .

  • Quý cho rằng vàng là quý nhất vì mọi người thường nói quý như vàng, có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.

  • Nam cho rằng thì giờ là quý nhất vì thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc, có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Câu 3: trang 86 sgk tiếng việt 5 tập 1

Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?

Trả lời:

Thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất vì không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

Câu 4: trang 86 sgk tiếng việt 5 tập 1

Theo em khi tranh luận, muốn thuyết phục người khác thì ý kiến mình đưa ra phải như thế nào?

Trả lời:

Theo em khi tranh luận, ý kiến mình đưa ra phải có khả năng thuyết phục, người nói phải có thái độ bình tĩnh, khiêm tốn và đưa ra được những lí lẽ hợp lí.


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021