Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

 • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ giúp các em rèn luyện nhận biết các danh từ, cách viết các danh từ riêng... KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

1. Đọc đoạn văn sau. Tìm danh từ riêng và 3 danh từ chung trong đoạn văn.

- Chị! – Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào. – Chị… Chị là chị gái của em nhé !
Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má :
- Chị sẽ là chị của em mãi mãi!
Nguyên cười rồi đưa tay lên quệt má. Tôi chẳng buồn lau mặt nữa. Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu, xung quanh là tiếng đàn, tiếng hát khi xa, khi gần chào mừng màu xuân. Một năm mới bắt đầu.
Theo Thùy Linh

Trả lời:

 • Danh từ riêng : Nguyên.
 • Danh từ chung : tiếng hát, tiếng đàn, mùa xuân, năm mới.

2. Nhắc lại quy tắc viết hoa danh từ riêng đã học.

Trả lời:

 • Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Ví dụ : Việt Nam, bạn Hoa, Hà Nội…
 • Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối. Ví dụ : Pi-e, Vich-to Huy-gô…
 • Những tên riêng nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Ví dụ: Tôn Trung Sơn, Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lỗ Tấn.


3. Tìm đại từ xưng hô trong đoạn văn ở bài tập 1.

Trả lời: Trong đoạn văn trên, các đại từ xưng hô gồm: chị, em , tôi, chúng tôi.

4.Tìm trong đoạn văn ở bài tập 1:

a) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai làm gì?
b) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào?
c) Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?
d) Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?
Trả lời:
a.

 • Danh từ làm chủ ngữ: Nguyên quay sang tôi, giọng nghẹn ngào.
 • Đại từ làm chủ ngữ:
  • Tôi nhìn em cười trong hai hàng nước mắt kéo vệt trên má
  • Tôi chẳng buồn lau mặt nữa
  • Chúng tôi đứng như vậy nhìn ra phía xa sáng rực ánh đèn màu

b. Cụm danh từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai thế nào: Một năm mới bắt đầu.
c. Một danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

 • Chị là chị gái của em nhé
 • Chị sẽ là chị của em mãi mãi

d. Một danh từ tham gia bộ phận vị ngữ trong kiểu câu Ai là gì?

 • Chị là chị gái của em nhé

 • 2 lượt xem