Giải bài Tập đọc Đất Cà Mau

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Tập đọc Đất Cà Mau Tiếng Việt 5 tập 1. Bài văn tả sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách kiên cường của con người Cà Mau. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nội dung

Bài văn tả sự khắc nghiệt của thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc tính cách kiên cường của con người Cà Mau .

2. Luyện tập

Câu 1: trang 90 sgk tiếng việt 5 tập 1

Mưa ở Cà Mau có gì khác thường?

Trả lời:

Mưa Cà Mau là mưa dông rất đột ngột, rất dữ dội nhưng chóng tạnh: Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong mưa thường nổi cơn dông.

Câu 2: trang 90 sgk tiếng việt 5 tập 1

Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào?

Trả lời:

  • Cây cối mọc thành chòm, thành rặng,rễ dài, cấm sâu vào lòng đất. Cây bình bát, cây bần quây quần thành chòm,thàng rặng. Đước mọc san sát, thẳng đuột.

  • Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh , dưới những hàng đước xanh rì . Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước.

Câu 3: trang 90 sgk tiếng việt 5 tập 1

Người Cà Mau có tính cách như thế nào?

Trả lời:

Người dân Cà Mau thông minh, giàu nghị lực, có tinh thần thượng võ thích kể và thích nghe những chuyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh của con người.

Câu 4: trang 90 sgk tiếng việt 5 tập 1

Bài văn trên có mấy đoạn? Em hãy đặt tên cho từng đoạn văn.

Trả lời:

Bài văn trên có 3 đoạn, có thể chia đoạn và đặt tên như sau

  • Đoạn 1: Cà Mau là đất...... nổi cơn dông: Mưa ở Cà Mau

  • Đoạn 2: Cà Mau đất xốp ........ thân cây đước: Thiên nhiên và nhà cửa ở Cà Mau

  • Đoạn 3: Sống trên cái đất ......... của Tổ quốc: Tính cách cảu người Cà Mau


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021