Giải bài Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất trang 114 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất - Trang 114 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: trang 115 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì?

Trả lời:

Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích: Khám phá con đường trên biển dẫn đến những vùng đất mới.

Câu 2: trang 115 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?

Trả lời:

Đoàn thám hiểm đã gặp rất nhiều khó khăn dọc đường:

  • Đường rất xa, phải vượt qua Đại Tây Dương và Thái Bình Dương bao la, rộng lớn
  • Thức ăn cạn, nước ngọt hế sạch
  • Thủy thủ phải uống nước tiểu, ninh nhừ giày và thắt lưng da để ăn
  • Mỗi ngày có vài ba người chết phải ném xác xuống biển
  • Những trận giao tranh với cư dân trên các đảo khiến nhiều người chết. Trong trận giao tranh với dân đảo Ma-tan, Ma-gien-lăng đã bỏ mình.

Câu 3: trang 115 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào? Chọn ý đúng:

a) Châu Âu - Đại Tây Dương - châu Mĩ - châu Âu

b) Châu Âu - Đại Tây Dương - Thái Bình Dương - châu Á - châu Âu

c) Châu Âu - Đại Tây Dương - Châu Mĩ - Thái Bình Dương - châu Á - Ấn Độ Dương - châu Âu

Trả lời:

Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình (c) tức là từ: Châu Âu - Đại Tây Dương - Châu Mĩ - Thái Bình Dương - châu Á - Ấn Độ Dương - châu Âu

Câu 4: trang 115 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Đoàn thám hiểm đã đạt những kết quả gì?

Trả lời:

Đoàn thám hiểm đã đạt được những kết quả:

  • Khẳng định trái đất hình cầu
  • Phát hiện Thái Bình Dương
  • Phát hiện nhiều vùng đất mới

Câu 5: trang 115 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Câu chuyện giúp em hiểu những gì về các nhà thám hiểm?

Trả lời:

Câu chuyện giúp em hiểu các nhà thám hiểm là những người thực sự dũng cảm, luôn khao khát tìm kiếm những vùng đất mới, dù đó là công việc hết sức nguy hiểm, có khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021