Giải bài Luyện từ và câu: Câu cảm

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu - trang 120 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: trang 120 sgk Tiếng Việt 4 tập hai

Những câu sau dùng để làm gì?

- Chà, con mèo có bộ lông mới đẹp làm sao!

- A! Con mèo này khôn thật!

Trả lời:

Những câu trên dùng để bộc lộ cảm xúc của tác giả khi nhận xét về con mèo Hung

Câu 2: trang 120 sgk Tiếng Việt 4 tập hai

Cuối các câu trên có dấu gì?

Trả lời:

Cuối các câu trên có dấu chấm than (!)

Câu 3: trang 121 sgk Tiếng Việt 4 tập hai

Rút ra kết luận về câu cảm:

a) Câu cảm dùng đề làm gì?

b) Trong câu cảm, thường có những từ ngữ nào?

Trả lời:

a) Câu cảm dùng để bộc lộ cảm xúc của người nói

b) Trong câu cảm, thường có những từ ngữ: ôi, chao, chà, trời, quá, lắm, thật

Cuối câu cảm thường có dấu chấm than (!)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Bài tập 1: trang 121 sgk tiếng Việt tập hai

Chuyển các câu kể sau thành câu cảm

a) Con mèo này bắt chuột giỏi.

b) Trời rét.

c) Bạn Ngân chăm chỉ.

d) Bạn Giang học giỏi.

M: - A, con mèo này bắt chuột giỏi quá!

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 121 sgk tiếng Việt tập hai

Đặt câu cảm cho các tình huống sau:

a) Cô giáo ra một bài toán khỏ, cả lớp chỉ có một bạn làm được. Hãy đặt câu càm để bày tỏ sự thán phục.

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn học sinh cũ đã chuyển trường từ lâu bỗng nhiên tới chúc mừng em. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: trang 121 sgk tiếng Việt tập hai

Những câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì?

a) Ôi, bạn Nam đến kìa!

b) Ồ, bạn Nam thông minh quá!

c) Trời, thật là kinh khủng!

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021