Giải C1: Trang 50 Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2

  • 1 Đánh giá

C1: Trang 50 – sgk vật lí 6

Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.

Giải C1: Trang 50 - Hãy mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2

Bài làm:

  • Hình 16.2 a) . gồm có: 1 khối trụ, 1 giá đỡ, 1 bánh xe có rảnh để dây vắt qua. Mô tả: 1 đầy dây được móc vào khối trụ. Sau đó, vắt dây qua ròng ròng rồi cầm tay kéo đầu còn lại. Ròng rọc đọc móc vào giá đỡ. Để nâng khối trụ lên thì tay cần kéo xuống phía dưới
  • Hình 16.2 b) gồm có: 1 khối trụ, giá đỡ, 1 bánh xe để làm ròng rọc, và 1 sợi dây. Mô tả: khối kim loại được móc vào ròng rọc,1 đầu dây cố định vào giá đỡ. Sau đó, luồn dây qua ròng ròng rọc. Dùng tay cầm đầu dây bên kia để kéo vật lên
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021