Giải câu 1 bài làm quen với thống kê số liệu (tiếp) trang 136 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 136 - sgk toán lớp 3

Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Lớp3A3B3C3D
Số học sinh giỏi18132515

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

Bài làm:

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A 7 học sinh giỏi (25 - 18= 7)

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh). Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021