Giải bài giới thiệu bảng nhân

  • 1 Đánh giá

Hôm nay thầy cô sẽ giới thiệu cho các con bảng nhân. Đây là bảng tính mà khi các con thực hiện phép nhân chỉ cần dóng số ở hàng và số ở cột tương ứng sẽ cho ra kết quả. Sẽ rất khó mường tưởng nếu các con mới chỉ nghe nói như vậy. Vậy thì hãy tham khảo ví dụ cũng như phần bài tập để hiểu rõ hơn về bài học hôm nay.

A. Lý thuyết

Giải bài giới thiệu bảng nhân

4 x 3 = ?

  • Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên bên phải
  • Từ số 3 ở hàng 1 theo chiều mũi tên xuống dưới
  • Hai mũi tên gặp nhau ở số 12
  • Ta có: 4 x 3 = 12

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 74 sgk toán lớp 3

Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Giải bài giới thiệu bảng nhân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 74 sgk toán lớp 3

Số:

Giải bài giới thiệu bảng nhân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 74 sgk toán lớp 3

Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan