Giải câu 10 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

.... , 4600 , ....

.... , .... , a

Bài làm:

Ta có :

Để có ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần, ta phải:

Điền vào chỗ trống bên trái số liền sau của 4600: là số 4601.

vào chỗ trống bên phải số liền trước của 4600: là số 4599.

=> 4601 , 4600 , 4599.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021