Giải câu 115 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Toán 6 tập 1 Trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 115: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311 ; 67

Bài làm:

Ta có:

  • Các số 312, 213, 435, 417 có tổng chia hết cho 3 nên chúng chia hết cho 3.

=> Các số đó là hợp số.

  • Số 3311 chia hết cho 11 nên số này là hợp số.
  • Số 67 là số nguyên tố.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021