Giải Câu 14 Bài 3: Số đo góc sgk Toán 6 tập 2 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 79 - SGK Toán 6 tập 2

Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù ,bẹt.

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Giải Câu 14 Bài 3: Số đo góc

Bài làm:

Ước lượng bằng mắt và Sử dụng thước eke để kiểm tra: ta thấy

Góc vuông: góc 1, góc 5. Góc nhọn: góc 3, góc 6.

Góc tù: góc 4. Góc bét: góc 2

Dùng thước đo góc để tính số đo: ta được kết quả là

= \(\widehat{5}\)= \(90^{0}\) \(\widehat{3}\)= \(70^{0}\)

= \(30^{0}\) \(\widehat{4}\)=\(135^{0}\)

=\(180^{0}\)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021