Giải câu 14 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Bài làm:

Áp dụng công thức: | a | = | -a | = a.Ta có :

| 2000 | = 2000.

| -3011 | = 3011.

| -10 | = 10.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021