Giải câu 15 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm sgk Toán 6 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 15 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

a) Có nhiều đường "không thẳng" đi qua hai điểm A và B.

b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Bài làm:

Từ hình vẽ, ta có nhận xét:

a) Đúng.

Vì có hai đường "không thẳng" chính là hai đường cong ( như trên hình ) đi qua hai điểm A và B..

b) Đúng.

Đó là đường thẳng AB.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021