Giải câu 15 bài 3: Ghi số tự nhiên Toán 6 tập 1 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17 ; 25.

c) Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng:

Hướng dẫn giải câu 15 bài Ghi số tự nhiên

Bài làm:

Ta có :

  • X đọc là 10.
  • I đọc là 1.
  • V đọc là 5.
  • IV đọc là 4.

a) XIV đọc là 14.

XXVI đọc là 26.

b) 17 = 10 + 7 = 10 + 5 + 2 , viết là XVII

25 = 20 + 5 = 10 + 10 + 2 , viết là XXV

c)

Để được kết quả đúng thì ta chỉ cần chuyển một que diêm ở dấu bằng (=) sang dấu trừ bên kia để dấu trừ (-) thành dấu bằng (=).

Kết quả là: VI - V = I.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021