Giải câu 15 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 15 bài Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Bài làm:

Ta có:

Hướng dẫn giải câu 15 bài Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021