Giải câu 17 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm sgk Toán 6 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Bài làm:

Các bước tiến hành:

Hướng dẫn giải câu 17 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

  • Qua điểm A và mỗi điểm B, C, D ta vẽ được 3 đường thẳng là AB, AC, AD.
  • Qua điểm B và mỗi điểm C, D ta vẽ được 2 đường thẳng là BC, BD.
  • Qua điểm C và điểm D ta vẽ được 1 đường thẳng là CD.
  • Như vậy, qua 4 điểm A, B, C, D ta vẽ được tất cả 6 đường thẳng, đó là AB, AC, AD, BC, BD, CD.
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021