Giải câu 19 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm sgk Toán 6 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng và điểm T trên đường thẳng$d_{2}$ sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Hướng dẫn giải câu 19 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 19 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

Theo giả thiết: X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng nên cả 4 điểm này đều nằm trên đường thẳng XY.

Cách vẽ:

Vẽ đường thẳng XY cắt tại Z, cắt $d_{2}$ tại T.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021